Copyright mededeling

De hoofdbaan waar het allemaal gebeurd

Op deze laag staan de gebouwen en alle andere zichtbare scenery elementen. Met de hoofdbaan ben ik inmiddels bij versieletter "x" en het plan is nog steeds in ontwikkeling. Vergeleken met de allereerste versie zijn er heel veel wijzigingen aangebracht in het plan.

De draaischijf wordt waarschijnlijk een Fleischmann type omdat mijn Arnold draaischijf mogelijk niet is om te bouwen voor gebruik met het DinaSys systeem. Het laatste woord is daarover nog niet gezegd. De Arnold draaischijf is zo terug te vinden in het echt, de Fleischmann draaischijf is een fantasiemodel en te oordelen naar de brug een tweedelig modern ontwerp en daarmee niet echt Epoche II. Mijn voorkeur gaat dus uit naar de Arnold draaischijf.

Op het N-Spoorforum heb ik aanwijzingen gekregen om enkele zaken aan te passen o.a. het enkelspoor naar het station is omgebouwd naar dubbelspoor en de twee sporen komen richting het schaduwstation weer bij elkaar. Dit had dus gevolgen voor de wisselstraat vlak voor het station.

Ik heb inmiddels ook de Dammtor brug in mijn bezit en na bestudering van dat pakket, Minitrix geeft slechts zeer summiere informatie, was het nodig om het gehele station naar onderen (oostwaarts) te verplaatsen. Na bestudering van oude foto's zijn daarvoor in de plaats de perrons verlengd. Aan de westzijde van het station komt nu het bruggenhoofd tegen het station aan. In het pakket zitten dus niet alleen bruggen, maar ook bruggenhoofden. Door de ligging en de bouw (in het echt en dus in het bouwpakket) zijn geen van de brugdelen recht aan te sluiten. De sporen van het station komen op het tegenover liggende bruggenhoofd samen tot een vierspoors traject met de standaard tussenruimte. Dus alles staat scheef op elkaar. Het bruggenhoofd naar de dijk is smaller en heeft een lengte van drie eenheden van de arcade. Slechts een zijde is zo uitgevoerd, de andere zijde bevat alleen een vlakke stenen muur. In het echt is dat deel een aflopend talud. Het bruggenhoofd aan de stationszijde kan niet uitgevoerd worden als een gesloten arcade, alleen de variant met werkruimten en ramen is aanwezig. De hoogtemaat van de brug op de achterzijde van de doos is niet juist. Ik heb het geheel nog niet gebouwd, maar na het opmeten kom ik op een hoogte van 38~39mm. De pilaren staan op de stoep die dus 1mm hoog of dik moet zijn, omgerekend ±16cm.

Door de nu gewijzigde situatie bij het station ben ik weer naar het tracé gaan kijken. Ligt alles er wel logisch bij? Het bovenste spoor van het station, waarschijnlijk wordt dat spoor 4, is in een aantal situaties niet bereikbaar. De toegang wordt dan geblokkeerd door treinbewegingen op het loc depot. Om dat probleem op te heffen is de drieweg wissel er uitgehaald. Het wissel aan het engels wissel met de aansluiting op de draaischijf is vervangen door een engels wissel. Op spoor 1 is het wissel naar voren gehaald voor de aansluiting op het engels wissel. Het perron is daardoor tevens verlengd. Aan perron 1 kan nu een trein van 100cm geparkeerd worden (excl. locomotief), op spoor 2 een trein van 90cm. Er is dus ruim plaats voor D-treinen. Op de plaats van de drieweg wissel is een normale wissel gekomen met een aftakking naar spoor 3. Op spoor 3 zijn de wissel naar de drieweg wissel en het wissel naar spoor 4 vervallen. Er voor in de plaats is een engels wissel gekomen welke aansluit op de wissel in spoor 2. Aan de andere kant van het engels wissel is de aansluiting met spoor 4, echter deze is een standaard raillengte opgeschoven. Het perron is daar ingekort en spoor 4 gaat gebruikt worden voor korte treinen, treinstellen en railbussen. De treinlengte voor spoor 3 is ongeveer 80cm (standaard D-trein, excl. locomotief), voor spoor 4 is dat 70cm., dat is bijna de lengte van de D119.

Het station is ongeveer 50mm naar het oosten opgeschoven. Alle perronsporen zijn 55mm ingekort en dat deel is verhuisd naar de westzijde van het station achter het wisselcomplex. Alle sporen zijn daar nu 55mm langer wat de mogelijkheid geeft om op elk spoor een locomotief met een post- of bagagewagen te stallen. Er kan nu vrij snel worden omgereden en weer kop gemaakt en daar ging het om.

Het bergdorp heeft in de nieuwe opzet een realistische hoogte, er is weer een helix toegevoegd en deze is ook opnieuw ontworpen met aan de zuidzijde een boog die ligt tussen R1 en R2, een soort R1+. Daarmee breng ik de hoogte van het bergdorp naar 18,5cm t.o.v. de toplaag. Het station bij het bergdorp is opnieuw onder handen genomen, alle noodzakelijke spoorbewegingen kunnen nu uitgevoerd worden. Het station ligt aan het einde van het lijntje. De zagerij heeft meer ruimte gekregen.

In versie X7 is de baan achterom de grote locloods verlegd. De baan volgt nu meer de ronding van de locloods en geeft zo bij het emplacement de mogelijkheid om de bergen realistischer neer te zetten. De tunnelportalen zijn ongeveer 10cm naar het westen verschoven. Op de berg kon daardoor met moeite nog een extra spoortje bij het bergstationnetje worden neergelegd. Dit spoortje gaat naar een kleine locloods voor de nieuw aangekochte kleinlocomotief.

In versie X8 heb ik de straatsporen (Minitrix) bij de goederenloods vervangen door Fleischmann. De baan is opgebouwd met Fleischmann rail. Op mijn testbaan blijken Minitrix en Fleischmann railelementen niet gelijk te zijn. Op de overgang werden sommige wagons en aangedreven tenders uit de rails gewipt. De afhandeling van levende handel (vee) was mij toch een maatje te groot. Het depot is nu met een standaard raillengte gekrompen. Als gevolg van deze krimp konden de westelijke tunnelpoorten verder teruggezet worden. Tegelijkertijd heb ik de oostelijke tunnelpoorten ook aangepakt. De zichtbare lengte van het paradespoor is daar deze actie toegenomen tot ongeveer 166cm. Toen ik alles had geupload kwam ik er pas achter dat de tekening niet correct was. De originele tekening was echter overschreven en niet meer terug te halen. Nieuwe tekening gemaakt en dat is versie X10.

Laatste versie van de hoofdbaan
start animatie stop animatie

Ik heb alle laatste wijzigingen eens boven elkaar gelegd in een animatie. Deze is te starten met deze knop start animatie en kan worden gestopt met deze knop stop animatie. De animatie loopt continue door, dus na het laatste beeld springt de animatie weer terug naar het eerste beeld.

De tussenlaag met de helixen of spoorspiralen

Om naar het schaduwstation te kunnen gaan zijn er helixen of spoorspiralen opgenomen met een aanvaardbaar stijgings/dalingspercentage. Het stijgings/dalingspercentage van de krapste boog is ongeveer 1.8%. Op dit tussenniveau is aan de voorzijde een paradespoor opgenomen. Eveneens is er een mogelijkheid om een trein rondjes te laten rijden. Met de laatste wijziging zijn er twee mangaten toegevoegd voor als het mis gaat en er wat gecorrigeerd moet worden.

In een van de latere versies heb ik een deel van de rechter helix uitgerekt en twee sporen toegevoegd. Op dit viersporige traject kunnen vier treinen elkaar tegelijk passeren. De reden voor de toevoeging ligt gelegen in het probleem dat de aanloop sporen naar de bovenste laag erg lang zijn. Door het enkelsporige karakter gaat het dan lang duren voordat er weer een trein verschijnt. Deze opzet staat ook toe dat treinen van spoor kunnen wisselen. Bovenin kan via de wisselstraat naar "binnen" gegaan worden en onderaan kan via de wisselstraat naar "buiten" gegaan worden en andersom al naar gelang de rijrichting.

Tussenlaag getekend met Scarm
start animatie stop animatie

Ik heb alle laatste wijzigingen eens boven elkaar gelegd in een animatie. Deze is te starten met deze knop start animatie en kan worden gestopt met deze knop stop animatie. De animatie loopt continue door, dus na het laatste beeld springt de animatie weer terug naar het eerste beeld. Het laatste beeld in de animatie is fletser omdat er tunnelelementen zijn toegevoegd.

Ik heb het hierboven genoemde idee met het paradespoor nog eens overdacht. Uit dat denken kwam naar voren dat een wisselcombinatie in het paradespoor overbodig was. De overgebleven wisselcombinatie is naar rechts verschoven en ligt nu bijna onzichtbaar boven de helix. De aansluiting voor het bergdorp is verschoven naar de dubbelsporige aftakking waarbij de buitenste wissel is vervangen door een drieweg wissel. Het paradespoor is nu totaal dubbelsporig en er is ruimte ontstaan om het spoor iets minder strak neer te leggen. Er is een rotscombinatie opgenomen waar het spoor omheen gaat. Links aan de rand worden bomen opgenomen waardoor er meer diepte ontstaat. Het paradespoor is ietsje langer geworden. Deze opzet gaat mogelijk nog wijzigen, ik ga proberen om de deur naar de ruimte om te zetten naar buiten. Helaas is het een metalen kozijn, dus het is niet zo maar omgezet. Als dat lukt kan de baan bijna overal dezelfde breedte krijgen en dan gaat het een en ander weer wijzigen.

De linker helix is in de laatste versie weer verkleind. Het stijgingspercentage is toegenomen tot 1,6%, dit is nog steeds een goed werkbare waarde. Het rondrijd spoor dat bovenaan de linker helix start is nu met een ruime boog buitenom doorgetrokken tot onderaan de rechter helix. Het nadeel van het korte traject met een helling van 3,6% is nu gewijzigd in een langer traject met een helling van 2,5%. In principe kunnen nu alle treinen de helling op- en afrijden. Onder In het viersporige traject heeft een wissel plaats gemaakt voor een Engels wissel om dit mogelijk te maken. In het viersporige traject is bovenin de driewegwissel vervangen door een normaal wissel omdat de afslag naar het korte traject is vervallen.

De gehele opzet had nog steeds één nadeel. Om een trein te keren moet het station op de toplaag worden bezocht. Op zich is dat wel de bedoeling, maar geeft geen illusie dat er op de route druk treinverkeer is. Ik heb geprobeerd om het oude rondrijd spoor toch nog weer in de baan te verwerken en dat is gelukt omdat de linker helix was verlengd. Het uitrekken van de linker helix was al in een eerdere versie gedaan, maar ik had mij toen niet gerealiseerd dat daardoor een aftakking met een aanvaardbaar stijgingspercentage mogelijk zou zijn. Voor een dubbelsporige aftakking zijn de linker zuidelijke bogen iets krapper getrokken waardoor er ruimte ontstond voor een stukje recht voor de twee aftakkende wissels waarvan het linker wissel een drieweg wissel is (zie boven). De bogen zijn nu -R3 tot en met +R4. De sporen hebben een paarse kleur en starten aan de binnenzijde van de linker helix en gaan dan naar beneden om via ruime bogen bij de rechter zuidelijke wisselstraat uit te komen. Aan de onderzijde van de wisselstraat is een wissel verplaatst. Op deze plaats is een drieweg wissel gekomen. Het oude wissel is op het engels wissel aangesloten. Het noordelijke rondrijd spoor loopt via deze wissel naar het andere rondrijd spoor. Een nieuw wissel met aansluiting op de drieweg wissel maakt dit mogelijk. Voor het buitenste paarse spoor bij de wisselstraat zijn twee wissels opgenomen voor de driewegwissel. Daarmee is het mogelijk om met twee treinen over dit tracé te rijden. Via de wisselstraten in het viersporige tussentracé kunnen treinen dit rondrijd spoor bereiken. De helling van het binnenste paarse tracé is 2,9%, voor het buitenste tracé is dit 2,8%. Gekeken of die hoge percentages nog omlaag konden en dat is gelukt. In de linker helix maken de binnenste paarse sporen één volledige rondgang om dan pas af te buigen naar de rechter zuidelijke wisselstraat. Resultaat is nu binnenste tracé 1,8%, buitenste tracé 1,7%, dat is toch mooi meer dan een vol procent minder.

Het is nu dus mogelijk om op een dubbelsporig tracé rond te rijden op de tussenlaag en het schaduwstation. Het enige zichtbare voor de toeschouwer is het paradespoor waar het een komen en gaan is van allerlei treinen die soms het station op de toplaag aandoen en soms weer compleet verdwijnen om pas na een lange tijd weer te verschijnen. De treinen kunnen daarbij van oost naar west en andersom rijden.

Door de komst van de nieuwe versie van Scarm kon ik eindelijk de rechter helix in lagen verdelen. Nadat dit was uitgevoerd werd mijn vermoeden bevestigd. In de helix zaten te veel omlopen/lagen. Er is een laag verwijderd, het stijgingspercentage blijft nog steeds onder de 1,8%, de ruimte tussen de sporen is nu zodanig dat er ook treinen kunnen rijden zonder aan het dak van het bovenliggende spoor te blijven haken, we zo handig. Als je goed kijkt is nog niet alles verholpen, dat heeft te maken met waar je het "0-punt" van de helix legt. Bij mij moet deze nog ongeveer een halve boog omhoog, maar dat komt nog wel weer een keer.

Copyright mededeling Tussenlaag getekend met Scarm in 3D
  Impressie van de tussenlaag in 3D gezien van zuid-oost richting noord-west. Goed zichtbaar zijn de hoogteverschillen van de linker en de rechter helix.  

Het schaduwstation

Er zijn heel veel versies schaduwstations getekend en ik heb in het laatste ontwerp toch nog weer meer sporen weten te persen. Met dit schaduwstation kan ik 7 reizigerstreinen (groene railsecties, wachtstation A) en 11 goederentreinen kwijt (groene en lichtblauwe railsecties, wachtstation B). Er is dan ook nog een reservespoor. De donkergeel getekende rail secties zijn in principe bedoeld om direct door te rijden. Er is een lichtblauwe sectie om een trein opnieuw naar het schaduwstation te laten gaan. Het paarse spoor in het baanplan is voor de ongevallentrein, op de toplaag heb ik daar geen ruimte voor. Dit is een trein die zich sporadisch zal laten zien.

Met de laatste wijziging zijn er twee mangaten gemaakt voor als het mis gaat en er wat gecorrigeerd moet worden. Dat had tot gevolg dat in het schaduwstation voor de reizigerstreinen een spoor anders is gelegd om het linker mangat mogelijk te maken. En toen bleek dat daar nog een extra spoor mogelijk was. Over het resultaat heb ik een dag nagedacht. De treinen in wachtstation A konden niet vrij vertrekken als de onderste twee sporen van het wachtstation bezet zijn. Andersom kan er geen trein in de bovenste sporen opgesteld worden als die sporen bezet zijn. Ik heb dus aan de linkerzijde een driewegwissel toegevoegd. Nu kan vanuit het donkergele spoor een trein het wachtstation in rijden en andersom.

Treinen langer dan totale lengte 150cm zullen er niet komen, omdat uit de prestatie gegevens van de locomotieven blijkt dat in bergachtige streken een trein met een gewicht van 600 ton al veel problemen geeft. Die 600 ton laat zich eenvoudig vertalen naar treinlengte door te delen met 15 ton per as. De treinen zullen dus niet meer dan 40 assen tellen en dat zijn 20 twee-assige wagons of 10 vier-assige wagons. In model zal dit een treinlengte opleveren van ongeveer 120 tot 130cm. De resterende lengte komt voor rekening van de locomotief. En voor dit soort treinen zijn al de sterkste locomotieven benodigd voor de aangrenzende bergtrajecten.

Misschien laat ik een twintig wagons tellende erts trein met OOt wagons (ongeveer 130cm lengte) rijden. Deze trein zou dan ongeveer 1200 ton wegen en er zijn dan drie locomotieven nodig om dat op de bergtrajecten te vervoeren. Waarschijnlijk tweemaal een BR95 als trekkend stel en achteraan een BR96. Dat is dan natuurlijk wel een spectaculair plaatje. Als laatste is er een aansluiting voor het train-safe systeem.

Schaduwstation getekend met Scarm

De opzet van de bediening van deze baan is met een computer. Computers moeten worden bediend met een toetsenbord en een muis of een vervanger daarvan. Deze attributen zijn gedacht aan de zijkant van de baan. Daarvoor moet ik dan negentig graden draaien. De vraag wordt of dit handig is en/of dat het gaat vervelen.

Het schaduwstation komt op een hoogte van 70cm, gelijk een normale tafel. Daar bovenop komt de tussenlaag en uiteindelijk de toplaag met het zichtbare spoor en scenery. Dit niveau ligt dan ongeveer op 110cm hoogte. Als ik toch besluit om het toetsenbord voor mij te hebben moet ik het schaduwstation aanpassen omdat er anders geen ruimte is. Onderstaande tekening laat die oplossing zien. In deze oplossing zijn enkele sporen anders gerangschikt. Er is een opstelspoor geofferd. Het spoor voor de ongevallentrein is verplaatst. De overgebleven sporen in het gewijzigde tracé zijn iets korter, maar zijn nog steeds langer dan de standaard van 150cm. Eerlijk gezegd, ik had niet gedacht dat dit kon, maar het pakket Scarm blijkt een prachtige tool en heeft me goed geholpen bij deze opzet.

Schaduwstation getekend met Scarm
start animatie stop animatie

Ik heb alle laatste wijzigingen eens boven elkaar gelegd in een animatie. Deze is te starten met deze knop start animatie en kan worden gestopt met deze knop stop animatie. De animatie loopt continue door, dus na het laatste beeld springt de animatie weer terug naar het eerste beeld. Het laatste beeld in de animatie is fletser omdat nu is aangegeven dat het een schaduwstation betreft.

Het bergdorp met zagerij

Bergdorp getekend in Scarm Het bergdorp heeft weer een realistische hoogte. De hoogte is nu met helix ongeveer 48cm boven de basis van de baan, het andere plan is de helix alsnog niet te maken, de hoogte komt dan uit op ongeveer 38cm. Het station ligt op 34cm boven de basis van de baan. Tussen het station en de houtzagerij gaat het spoor van 30cm naar 34cm hoogte voor het loc depot. Daardoor ontstaat de optische illusie dat de berg toch nog hoog is omdat de volle 18cm stijging (48cm -/- 30cm) voor een groot gedeelte zichtbaar blijft. Omdat de "berg" nu minder stijl is kan ik er meer bomen op kwijt. Eveneens is er nu meer ruimte om eventuele problemen op te lossen.

Het spoor van de bergbaan komt van de andere kant van de tafel en begint daar op 25,5cm hoogte. Dit geeft een stijging van 3,7%, dat is fors, maar het is ook realistisch. In een tijdelijke testopstelling een rechte helling gemaakt, waarbij de eerste meter een 6,2% stijging laat meten, na de tweede meter staat het meetlint op 13,3cm. Vanuit mijn 25 jaar oud testbaantje staat dit stuk via een wissel op de baan. Er is een mix van railmerken gebruikt, op de helling voornamelijk Fleischmann 9100, 2e hands op de beurs gekocht. Voor de test heb ik twee locomotieven genomen, de genoemde modellen lagen bovenop in een doos. Het zijn de BR95 020 van Arnold 2296 en de BR94 733 van Fleischmann 7091. Beide locomotieven zijn analoog. Als last heb ik gekozen voor 6 draaischemel-combinaties met hout, allen Fleischmann 8223 of equivalent. Dit zijn dan maximaal 12 2-assige wagons met een gewicht van ongeveer 360 ton. De BR95 heeft hier geen enkele moeite mee op de tijdelijke helling. Zowel rijden als stilstaan en weer optrekken naar kruipsnelheid vormen geen probleem. Voor de BR94 zijn de 6 combinaties te veel. Met 4 combinaties rijd de locomotief goed en zonder doorslippen op kruipsnelheid, ook hier stilstaan en weer optrekken. Het is dus te verwachten dat 3,7% geen problemen geeft. De test laat zien dat er nog reserve is. De BR94 trekt in miniatuur dus veel meer dan in het echt mogelijk was, van de BR95 is onbekend waar de grens ligt, de grens voor de helling werd destijds bijgesteld naar 70 0/00. Er staat niet bij hoeveel er toen aan de haak hing (zie BR95).

Bergdorp getekend in Scarm De trein mag maximaal ±34cm lang zijn exclusief de locomotief omdat er anders niet mee gerangeerd kan worden, dit was niet mogelijk in eerdere ontwerpen. De loc kan nu ook eventueel omrijden en voor langere treinen is dat nog even puzzelen. In de tekening heb ik nu alleen de maatvoering van de houtzagerij opgenomen, niet het hele terrein. Nabij de zagerij komen nog wat kleinere gebouwtjes, een bokkraan en waarschijnlijk nog een overkapping voor gezaagd hout. Het station wordt nu meer het type van een halte, simpel en doeltreffend. In het station is een goederenfaciliteit opgenomen. Er is ook een voorziening voor water en kolen, maar over de plaatsing wordt nog gediscusieerd.

Er gaan en komen twee type treinen. De railbus of een loc met een passagierswagon en wat goederenwagons voor de werklieden en eventueel stadsmensen die de bossen ingaan. Het andere type trein is een zware stoomloc met een Bergdorp getekend in Scarm combinatie van schemelwagons, rongenwagons, platte wagons of open goederenwagons. Deze treinen zijn bestemd voor de zagerij. Bij de zagerij kunnen ongeveer 4 tot 5 wagons worden neergezet waaronder twee schemelwagon combinaties.

Het is niet eenvoudig om met een "lange" trein voor de zagerij op het krappe emplacement te rangeren. De zware stoomloc moet veel omrijden en de ruimte is krap. De directie van de zagerij heeft daarom een kleine dieselloc gekocht, een Kö. Deze wordt door de DRG onderhouden, maat staat bij de zagerij gestationeerd. Met deze kleine hulploc kan veel effectiever gerangeerd worden. Om deze kleine locomotief in goede staat te houden is een locloodsje aan het einde van het emplacement toegevoegd.

De voorzieningen voor zowel de passagiers, de goederen en de brandstof voor de locomotieven bleken niet op de juiste plaats te staan. Daarom is het stationnetje weer terug op de oude plaats en zijn de kolenvoorraad, watertoren met tappunten en de dieseltank bij het locloodsje geplaatst.

Copyright mededeling Volledige baan in 3D
  Impressie van de bergbaan in 3D gezien vanaf achterzijde locloods in oostelijke richting. Het rode blok is het gecombineerde station met een goederen afhandeling. Duidelijk zichtbaar is de helix naar boven. De zwevende bomen zijn het gevolg van het weglaten van landschap in de 3d-view van SCARM. Enkele hoogte instellingen bleken met de update gereset te zijn naar 0, dus enkele bomen worden getoond op de verkeerde hoogte.  

Versie met een tram, kan dat?

Er wordt nagedacht over het toevoegen van een tram. Probleem daarbij is dat er geen trams uit epoche II in schaal N te koop zijn. Een andere spoorliefhebber is echter met hetzelfde probleem bezig en heeft ervaring met het uitwerken in 3d-tekeningen. Deze tekeningen kunnen dan worden geprint door een 3d-printer. Als basis dient de Busch Feldbahn. Deze spoorliefhebber wil nu op basis van verkrijgbare chassis een tram maken. Sinds kort is dit trammetje te koop, de stap om de tram aan de baan toe te voegen is daarmee dichterbij gekomen. De tekeningen gaan er al vanuit, dit is gedaan om met het idee te gaan werken (zie de twee railplannen). Er is nog geen oplossing voor de enorme herrie van de Busch Feldbahn locomotors. Ik zal dit dus verder moeten uitzoeken.

Daarop inhakend heb ik voor Scarm een Busch Feldbahn rail bibliotheek gemaakt, wordt inmiddels bij de laatste versie van Scarm geleverd. De baan heeft ruimte voor maximaal ongeveer 4 trams, de blokindeling is hierin bepalend. Ik ben nu een jaar verder met dat idee van een tram, daarbij heb ik de levering van railelementen van de Busch Feldbahn in de gaten gehouden. Nog steeds zijn de wissels niet leverbaar, je gaat je afvragen of Busch het produkt wel serieus neemt. Ontwikkelingen staan echter niet stil en N-Tram heeft rails uitgebracht in dezelfde spoorbreedte Nm en in de 9mm N standaard. Deze rail elementen zijn verkrijgbaar in steentjes motief of asfalt. Ik heb voor Scarm dus twee nieuwe rail bibliotheken (N en Nm) gemaakt, deze zullen in een toekomstige update van Scarm worden meegenomen. De nu getoonde trambaan gaat uit van N-Tram railelementen.

Trambaan op basis van Busch Feldbahn Trambaan op basis van Busch Feldbahn

Trambaan geplaatst op de hoofdbaan

Volledige baan in 3D (volledig bijgewerkte versie met tram)

Het is er eindelijk dan toch van gekomen. Had deze "oefening" veel later gepland, maar bij het nalopen van mijn railplan kwam ik een onhebbelijkheid tegen van het Scarm railcad pakket. Als je namelijk een railelement, of als dat zo uitkomt een geheel tracé of complete baan, koppelt aan een bestaand stuk tracé, dan worden de hoogtes van het bestaande tracé overgenomen. De soms moeizaam verkregen hoogte instellingen zijn dan weg. Zo ook bij veel delen in mijn plan. Ik heb er melding van gemaakt. Omdat nu meer uitgangspunten bekend zijn kan ik gerichter gaan testen met locomotieven, wagons en een testhelling, bij Het bergdorp met zagerij het resultaat van de test.

Ook mijn inmiddels doorgevoerd plan met de passeersporen in de helix in de tussenlaag hebben veel hoogte instellingen gewijzigd. Door al die wijzigingen bleek het oude rondrijd spoor niet meer haalbaar, de speelruimte was nog geen millimeter. Dit spoor is dus gewijzigd. Ook bleek bij het opstapelen dat niet alles direct op elkaar aansloot. Van mijn schaduwstation weet ik het niet meer, vaag kan ik me nog herinneren dat ik het spoor meer naar de achterwand heb geschoven, dus dan is het logisch dat het niet meer aansluit. Omdat alle aansluitingen vanuit een boog komen waren de reparaties eenvoudig. In mijn geval werden alle bogen ietsje ruimer, dat is nooit verkeerd.

In de tussenlaag is veel gewijzigd. Omdat het oude rondrijd spoor verwijderd is kon ik de helix iets groter neerzetten. Daarbij is evengoed nog weer een rondrijd spoor aan toegevoegd. Het huidige ontwerp kan zo worden uitgevoerd door de nu ingebouwde passeersporen in de rechter helix. De rechter helix heb ik opnieuw moeten inmeten en dat ging toch niet eenvoudig. Ergens halverwege de helix bleek een onzichtbare breuk te zitten waar ik niet zonder slopen bij kon.

Ik had mijn gedachten helemaal niet bij een 3D opzet, dus alles was ingevoerd met hoogte "0". Dat gaf in 3D een vreemd gezicht. Alle gebouwen zijn nu op de juiste hoogte neergezet en de bomen en seinen hebben een basis hoogte meegekregen. Als je meer dan 200 bomen hebt staan ben je dus even bezig om dat recht te zetten. En dan nog maakt Scarm er geen mooi landschap van, wel krijg je een goede indruk van het geheel.

De gebouwen zijn rode blokken die, zo goed als maar mogelijk was, de juiste hoogte hebben meegekregen. Ik heb een stationsplein toegevoegd met een trambaan. Het locdepot en het rangeerterrein zijn voorzien van een bodem in de kleur van een bedding. Het bergstation heeft een bodem gekregen in een "zand" kleur. Bij het paradespoor zijn rotsformaties ingetekend. De baan ziet er nu direct heel anders uit. Ik denk dat de kritiek op een bepaald forum over te veel rails en te weinig scenery nu wel verstomd.

Copyright mededeling Volledige baan in 3D
  Impressie van de baan in 3D gezien van zuid-oost richting noord-west. De gebouwen zijn rode blokken. Goed zichtbaar zijn het station, het loc depot en de rangeersporen. In het locdepot is de kolenbunker beter neergezet. Daarachter zijn ook de stadshuizen zichtbaar met daarvoor een weg. De bomen moesten toen nog geplaatst worden.  


Copyright mededeling Volledige baan in 3D
  Impressie van de baan in 3D gezien van voren. Goed zichtbaar zijn het station, het loc depot en de rangeersporen. De stadshuizen achterin hebben nu ook meer vorm gekregen, nu is de weg ervoor zichtbaar met bomen. Achter het paradespoor is een rotsformatie met een muur zichtbaar. Daarvoor nog wat bomen. Ook is het bergdorp met de zagerij en het stationnetje goed zichtbaar.  


Copyright mededeling Volledige baan in 3D
  Impressie van de baan in 3D gezien van zuid-west richting noord-oost. Goed zichtbaar zijn de goederenloods met daarachter de drankfabriek Dujardin, het station met daarachter een huizenblok. In de verte is de locloods zichtbaar en daarachter nog een glimpje van de houtzagerij.  


Copyright mededeling Volledige baan in 3D
  En zo ziet de volledige baan van bovenaf gezien er uit. Dit is echt druk, een spagetti aan rails waar je niet zo snel uit bent. Door het kunnen werken in lagen zijn wijzigingen iets makkelijker aan te brengen. Gebouwen, bomen en terrein hebben een eigen laag. Het schaduwstation, de tussenlaag en de toplaag hebben ook een eigen laag. De getoonde versie bevat de laatste versies. Het geheel is getekend in SCARM op een oude computer met een P3 795Mhz processor met 512Mb geheugen, dus er is geen noodzaak tot aanschaf van een nieuwe (dure) computer, dat oudje bij jouw op zolder doet het waarschijnlijk ook. Ik heb met deze tekeningen wel de grens bereikt van wat het systeempje verwerken kan. Er wordt steeds meer koffie gezet....